Rådgiver kompetanseområdet

Vil du bidra til å styrke mesternes og mesterbedriftenes posisjon i samfunnet? Vil du skape utvikling i en etablert ordning med lange tradisjoner?

Stillingsinformasjon

 • Arbeidsgiver: Mesterbrevnemnda
 • Stillingstittel: Rådgiver kompetanseområdet
 • Ansettelsesform: Fast
 • Arbeidssted: Oslo
 • Søknadsfrist: 30. januar 2022
 • Nettside: www.mesterbrev.no

Vi søker en rådgiver som skal jobbe for å fremme mesterbrevet som kvalifikasjon, og styrke mesterkvalifikasjonens betydning i både nærings- og kompetansepolitikken. Dette er en unik anledning for deg som har blikk for muligheter og nye løsninger for tradisjonsrike og samfunnsnyttige systemer. Har du i tillegg et stort engasjement for yrkesfagene og for håndverksfagene spesielt, vil stillingen kunne være svært spennende for deg!

Rådgiverstillingen krever kompetanse på et bredt faglig-administrativt nivå. Stillingen innebærer høyt kvalifisert utredningsarbeid og rådgivning, og kan blant annet pålegges ansvar for særskilte utviklingsområder, spesialistoppgaver, eller “nybrottsfelt”.

Har du bakgrunn som mester og/eller erfaring fra offentlig forvaltning, med f.eks. søknadsbehandling, og ønsker å bidra til utvikling av mesterbrevordningen og dens rolle i samfunnet? Da passer du godt inn hos oss.

Det er allerede 14 000 mestere og 7000 mesterbedrifter, med høy kompetanse i 70 forskjellige mesterfag, i sving over hele landet.

Vi i Mesterbrevnemndas sekretariat jobber for å styrke rekruttering og opplæring av nye mestere, sikre mesternes høye status i arbeidslivet og markedsføre disse overfor forbrukere og myndigheter. Hos oss blir du del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, og du blir med på å føre videre lange håndverks- og kunnskapstradisjoner.

Arbeidsoppgaver:

 • Studieveiledning til kommende mestere.
 • Saksbehandling av søknader om mesterbrev.
 • Fremme forståelse for mesterbrevet som kvalifikasjon, og bidra til å utvikle den.
 • Internasjonalt samarbeid knyttet til mesterkvalifikasjonen og utdanning av mestere
 • Samarbeid med partene i arbeidslivet og norske myndigheter innen nærings- og utdanningspolitikk om mesterbrevet som kvalifikasjon.
 • Utarbeide saksframlegg for Mesterbrevnemnda og følge opp vedtak.
 • Ansvar for egen portefølje av mesterfag, studieplaner oa.
 • Kontakt med bransjene, mestere oa.
 • Utviklingsarbeid, prosjektarbeid og utredninger.
 • Utvalgsarbeid, høringer, policyutforming.

Din kompetanse:

 • Det kreves høyere utdanning fra fagskole, universitet eller høgskole.
 • I særlige tilfeller kan bred og relevant erfaring vurderes tilsvarende.
 • Relevant arbeidserfaring med innsikt i både offentlig og/eller privat sektor.
 • Det er en fordel med erfaring fra realkompetansevurdering, studie-/karriereveiledning eller søknadsbehandling.
 • God kjennskap til byggenæringen/byggfagene eller yrkesfaglig utdanning vil bli vektlagt.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Erfaring med trepartssamarbeid er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Målrettet og strukturert – holder oversikt og sikrer fremdrift.
 • Selvstendig og tar initiativ.
 • God rolleforståelse og en helhetlig tilnærming til eget arbeidsområde.
 • Relasjonsbygger med gode samarbeidsevner.
 • Søker omforente løsninger.
 • Leverer godt, også i kompliserte saker.

Vi tilbyr:

 • En jobb med mening og en arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Varierte, spennende arbeidsoppgaver og deltakelse i et sterkt fagmiljø og viktige nettverk.
 • Faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • En fleksibel arbeidsplass som gjør det mulig å kombinere jobb og privatliv.
 • Lyse og moderne lokaler sentralt på Majorstuen.

Ønsker du ytterligere informasjon, er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Heidi Tveide, mobil: 94 52 18 35.

Mer informasjon om mesterbrevordningen finner du på www.mesterbrev.no

Frist for å søke stillingen er 30. januar 2022.

Powered by Labrador CMS