Prosjektutvikler/Kalkulatør

Ønsker du å utvikle de beste og mest energieffektive løsningene for fremtidens bygg?

Spørsmål om stillingen?

  • Søknadsfrist: 31.05.2020
  • Arbeidssted: GK Inneklima Bodø
  • Type stilling: Heltid
  • Kontaktperson: Morten Melå, Distriktssjef
  • Telefon: 95036614
  • E-post: [email protected]
  • Nettverk: http://www.gk.no

Du har god markedsinnsikt og er over middels interessert i å holde deg oppdatert på ny kunnskap om totaltekniske energiløsninger i bygg. Evner du å bygge tillit og gode relasjoner til ulike aktører, samtidig som du også besitter en faglig tyngde og forstår helheten av en totalteknisk leveranse, så er dette stillingen for deg. Har du lengre erfaring innen rådgivning, prosjekteringsledelse og salg så passer du som prosjektutvikler i GK. Vi trenger deg som er en meget god relasjonsbygger med sterk faglig interesse, og som vil jobbe for et bedre miljø.