Erfaren ingeniør VVS/ITB

Søknadsfrist: 21. august

Stillingsinformasjon

 • Arbeidsgiver: Statsbygg
 • Stillingstittel: Ingeniør VVS/ITB
 • Ansettelsesform: Fast
 • Arbeidssted: Oslo
 • Søknadsfrist: 21. august
 • Nettside: https://www.statsbygg.no/

Faglig ressurssenter (F) har ca. 100 medarbeider innen prosjekteringsledelse, BIM, GIS, arkitektur, kulturminne, bygningsteknisk, miljø, elektro, VVS, kostnadsestimering og jus. Faglig ressurssenter bistår alle Statsbyggs øvrige avdelinger (Byggherre-, Eiendoms –, Strateg- og Rådgivning og tidligfaseavdelingen). Fagressursene inngår som en del av prosjektorganisasjonen i Statsbyggs mange ulike og unike prosjekter.

Statsbygg skal være best på bygg med mening og være med på å forme morgendagens bygge- og eiendomsnæring. Vi tester og tar i bruk ny teknologi og løsninger og er nå på jakt etter en ny engasjert medarbeider innen VVS/ITB-fagfeltet for å hjelpe oss med dette. Stillingen er underlagt Teknisk seksjon (FT) i Faglig ressurssenter (F).

Teknisk seksjonen består av 16 medarbeidere og er prosjektledernes fagrådgivere innen tekniske bygningsinstallasjoner. Seksjonen samarbeider tett med de andre fagseksjonene i faglig ressurssenter. I tillegg er det behov for en mer integrering av fagfeltene VVS, elektro og automasjon. Derfor er det ønskelig å vektlegge erfaring og kompetanse innenfor rollen ITB (integrerte bygningsinstallasjoner). Den rette kandidaten vil kunne få en prosesslederrolle i utvikling av interne prosesser med hensikt i å effektivisere og standardisere interne leveranser/tjenester. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør i FT.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i tverrfaglige prosjekt-team, samt være ansvarlig fagrådgiver innen VVS/ITB-faget. Dette innebærer oppgaver som;
  • Ansvarlig for VVS-fagene ifm utarbeidelse av byggeprogram/kravspesifikasjoner
  • Bistå prosjektledelsen med kontrahering og oppfølging av rådgivere og entreprenører
  • Bistå prosjektledelsen med oppfølging av rådgivere, byggeledere/ITB-ansvarlig og entreprenører i byggefasen
  • Kontrollere at prosjekterte/bygde løsninger er i henhold til Statsbyggs krav
  • Rådgivning og forventningsavklaringer i forbindelse med planlegging, gjennomføring av systematisk ferdigstillelse og prøvedriftsperioden i byggeprosjektene
 • Delta i et team som er fag- og metodeansvarlig for VVS og systematisk ferdigstillelse i Statsbygg, samt bidra til at nærliggende prosesser standardiseres og etterleves
 • Bidra til utvikling av seksjonen, samt utvikling og vedlikehold av faglige systemer og metoder

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå innen VVS-tekniske fag
 • Erfaring innenfor ITB-rollen anses som en fordel
 • 3 til 5 års erfaring fra prosjektering av VVS-tekniske anlegg eller ITB-rettet rolle hos entreprenør
 • Generelt gode IKT-kunnskaper med Microsoft 365-pakken. Kjennskap til dRofus, SIMIEN, IDA ICE og Solibri/Revit ansees som en fordel
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Høy arbeidsmoral
 • Dyktig i samarbeid, kommunikasjon og formidling
 • Analytisk, engasjert og ansvarsbevisst
 • Selvstendig og initiativrik
 • Fleksibel og endringsvillig

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver med noen av de mest spennende byggeprosjektene i Norge
 • Godt arbeids- og fagmiljø innenfor fagfelt som VVS, elektro, byggeteknikk, arkitektur og prosjekteringsledelse
 • Gode muligheter for utvikling/etterutdanning innen eget fag, prosjektarbeid, miljø og teknologi
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Moderne og aktivitetsbasert arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og innendørs sykkelparkering.
 • Fleksibel arbeidstid med sommer-/vintertidsordning
 • Støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Mobiltelefon- og støtte til bredbånd
 • Stillingene lønnes som overingeniør/senioringeniør fra kr 600 000,- til kr 850 000-, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Om arbeidsgiver

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Powered by Labrador CMS